Aplicația eQualifai

Ai nevoie de meditații? Alege eQualifai și învață fără stres.

Limba și literatura română(E.a)

Proba scrisă la limba și literatura română are loc la data de:

20.06.2022.

TIMP RĂMAS:


Proba obligatorie a profilului(E.c)

Proba scrisă obligatorie a profilului are loc la data de:

21.06.2022.

TIMP RĂMAS:


Proba scrisă la alegere a profilului și specializării(E.d)

Proba scrisă la alegere a profilului și specializării are loc la data de:

22.06.2022.

TIMP RĂMAS:


Evaluarea competențelor

Competențe lingvistice de comunicare orală Limba Română(Proba A):

Proba competențelor lingvistice de comunicare orală la limba română are loc în data de:

06.06.2022 - 08.06.2022

TIMP RĂMAS:


Competențe digitale(Proba D):

Proba competențelor digitale are loc în data de:

09.06.2022 - 10.06.2022

TIMP RĂMAS:


Competențe lingvistice într-o limbă de circulație internațională(Proba C):

Proba competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională loc în data de:

13.06.2022 - 15.06.2022

TIMP RĂMAS:


Surse:

Aceste informații au fost preluate din surse oficiale, de pe site-ul Ministerului Educației și Cercetării.